Przedłużony termin oceny formalnej

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz liczne prośby o przedłużenie terminów dostarczania poprawionych dokumentów, termin zakończenia oceny formalnej zostaje wydłużony do 31.05.2021 r. Tym samym termin zakończenia oceny merytorycznej zostaje wydłużony do 30.06.2021 r.

Jednocześnie informujemy, iż Wnioskodawcy, do których jeszcze nie zostały przesłane karty oceny formalnej, otrzymają je w terminie do 30.04.2021 r.

Skontaktuj się z nami: