Zakończenie oceny formalnej

31 maja 2021 r. zakończyliśmy proces oceny formalnej wniosków złożonych przez przedsiębiorców w ramach pierwszego naboru. Informujemy, że w toku przeprowadzonej oceny 35 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do weryfikacji merytorycznej. Ze względu na braki formalne odrzuconych zostało 9 aplikacji.

Wszyscy zainteresowani o wynikach oceny ich wniosku zostaną poinformowani drogą mailową.

Ocena merytoryczna wniosków zostanie przeprowadzona do 30 czerwca 2021 r.

Skontaktuj się z nami: