Z bonem po innowacje 3.0 - zakończenie naboru

Informujemy, iż w związku z przekroczeniem alokacji w dniu 21 stycznia 2022 r. o godzinie 12.00 zakończyliśmy drugi nabór wniosków w ramach projektu: „Z bonem po innowacje 3.0!”. 

Przedsiębiorcy złożyli w sumie 39 wniosków, które zostaną teraz skierowane do oceny formalnej.

Skontaktuj się z nami: