Wydłużony termin oceny formalnej

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz liczne prośby o przedłużenie terminów dostarczania poprawionych dokumentów, termin zakończenia oceny formalnej zostaje wydłużony do 30.04.2022 r. Tym samym termin zakończenia oceny merytorycznej zostaje wydłużony do 31.05.2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż Wnioskodawcy, do których jeszcze nie zostały przesłane karty oceny formalnej, otrzymają je w terminie do 31.03.2022 r.

Skontaktuj się z nami: