Zakończenie oceny formalnej wniosków

29 kwietnia 2022 r. zakończyliśmy proces oceny formalnej wniosków złożonych przez przedsiębiorców w ramach drugiego naboru. Informujemy, że w toku przeprowadzonej oceny 31 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do weryfikacji merytorycznej. Ze względu na braki formalne odrzuconych zostało 8 aplikacji.

Wszyscy zainteresowani o wynikach oceny ich wniosku zostali poinformowani drogą mailową.
Ocena merytoryczna wniosków zostanie przeprowadzona do 31 maja 2022 r.

Skontaktuj się z nami: