Z bonem po innowacje 3.0: zakończenie naboru

Informujemy, iż w dniu 7 października 2022 r. o godzinie 15.30 zakończyliśmy trzeci (uzupełniający) nabór wniosków w ramach projektu: „Z bonem po innowacje 3.0!”.

Przedsiębiorcy złożyli w sumie 8 wniosków, które zostaną teraz skierowane do oceny formalnej.

Skontaktuj się z nami: