Zakończenie oceny formalnej wniosków: III nabór

05.12.2022 r. zakończyliśmy proces oceny formalnej wniosków złożonych przez przedsiębiorców w ramach trzeciego naboru uzupełniającego. Informujemy, że w toku przeprowadzonej oceny 8 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do weryfikacji merytorycznej.

Wszyscy zainteresowani o wynikach oceny ich wniosku zostali poinformowani drogą mailową.

Z uwagi na prośby przedsiębiorców o wydłużenie terminów oceny formalnej, ocena merytoryczna wniosków zostaje wydłużona do 16 grudnia 2022 r.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że dołożymy wszelkich starań, aby ocena merytoryczna wniosków została zakończona w możliwie najkrótszym czasie.

Skontaktuj się z nami: