Z bonem po innowacje 3.0! – wyniki konkursu

W związku z ogłoszonym w dniu 21.09.2022 r. trzecim  naborem uzupełniającym wniosków w ramach projektu „Z bonem po innowacje 3.0!” w dniu dzisiejszym przedstawiamy listę rankingową.

Do każdego Wnioskodawcy w najbliższych dniach zostanie skierowana informacja o wyniku oceny, zawierająca karty oceny merytorycznej. Informacja zostanie wysłana wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany we Wniosku o udzielenie bonu.

Lista rankingowa konkursu

Wyjaśnienie do listy rankingowej:

Wnioski o udzielenie bonu są zamieszczone na liście według malejącej liczby punktów. W przypadku równej liczby punktów -  kryterium decydującym o kolejności na liście rankingowej jest kolejność złożonych wniosków.

  • Wnioski oznaczone kolorem zielonym – są rekomendowane do uzyskania dofinansowania.
  • Wnioski oznaczone kolorem pomarańczowym – lista rezerwowa
  • Wnioski oznaczone kolorem czerwonym – nie uzyskały rekomendacji do dofinansowania (nie otrzymały min. 16 pkt lub złożyły rezygnację)

 

Z uwagi, iż wyniki dotyczą naboru uzupełniającego - od oceny merytorycznej nie przysługuje Wnioskodawcy odwołanie.

Skontaktuj się z nami: