Aktualności

Z bonem po innowacje 3.0! – wyniki konkursu

W związku z ogłoszonym w dniu 21.09.2022 r. trzecim  naborem uzupełniającym wniosków w ramach projektu „Z bonem po innowacje 3.0!” w dniu dzisiejszym przedstawiamy listę rankingową.

16.12.2022WIĘCEJ

Zakończenie oceny formalnej wniosków: III nabór

05.12.2022 r. zakończyliśmy proces oceny formalnej wniosków złożonych przez przedsiębiorców w ramach trzeciego naboru uzupełniającego. Informujemy, że w toku przeprowadzonej oceny 8 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do weryfikacji merytorycznej.

05.12.2022WIĘCEJ

Z bonem po innowacje 3.0: zakończenie naboru

Informujemy, iż w dniu 7 października 2022 r. o godzinie 15.30 zakończyliśmy trzeci (uzupełniający) nabór wniosków w ramach projektu: „Z bonem po innowacje 3.0!”.

10.10.2022WIĘCEJ

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym

Informujemy o ogłoszeniu w dniu 21.09.2022 r. naboru w ramach trzeciego konkursu uzupełniającego realizowanego w ramach projektu "Z bonem po innowacje 3.0!"
Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane w wersji papierowej w siedzibie Operatora od dnia 05.10.2022 r. od godz. 7.30 do osiągnięcia pięciokrotności alokacji (nie dłużej niż do 07.10.2022 r. do godz. 15.30.)

21.09.2022WIĘCEJ

Z bonem po innowacje 3.0 – wyniki konkursu

W związku z ogłoszonym w dniu 22.11.2021 r. drugim naborem wniosków w ramach projektu „Z bonem po innowacje 3.0!” przedstawiamy listę rankingową wraz z informacją o podmiotach rekomendowanych do dofinansowania.

08.06.2022WIĘCEJ

Wydłużony termin oceny merytorycznej

Informujemy, że termin oceny merytorycznej wniosków o udzielenie bonu złożonych w ramach drugiego konkursu został wydłużony o 10 dni roboczych, tj. do 14.06.2022 r.  z uwagi  na trwającą ocenę dużej liczby wniosków.

31.05.2022WIĘCEJ

Zakończenie oceny formalnej wniosków

29 kwietnia 2022 r. zakończyliśmy proces oceny formalnej wniosków złożonych przez przedsiębiorców w ramach drugiego naboru. Informujemy, że w toku przeprowadzonej oceny 31 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do weryfikacji merytorycznej. Ze względu na braki formalne odrzuconych zostało 8 aplikacji.

29.04.2022WIĘCEJ

Wydłużony termin oceny formalnej

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz liczne prośby o przedłużenie terminów dostarczania poprawionych dokumentów, termin zakończenia oceny formalnej zostaje wydłużony do 30.04.2022 r. Tym samym termin zakończenia oceny merytorycznej zostaje wydłużony do 31.05.2022 r.

18.03.2022WIĘCEJ

Z bonem po innowacje 3.0 - zakończenie naboru

Informujemy, iż w związku z przekroczeniem alokacji w dniu 21 stycznia 2022 r. o godzinie 12.00 zakończyliśmy drugi nabór wniosków w ramach projektu: „Z bonem po innowacje 3.0!”. 

21.01.2022WIĘCEJ

WAŻNE! Zmiana dokumentacji w drugim naborze wniosków

Informujemy, iż zmianie ulega dokumentacja składana przy aplikowaniu o bon w drugim naborze wniosków do projektu „Z bonem po innowacje 3.0!”.

22.12.2021WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: