Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków

Informujemy o ogłoszeniu w dniu 22 listopada 2021 r. drugiego naboru wniosków dla przedsiębiorców, realizowanego w ramach projektu "Z bonem po innowacje 3.0!"

22.11.2021WIĘCEJ

Z bonem po innowacje 3.0 – wyniki konkursu

Zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków o bony na innowacje w ramach ogłoszonego przez Izbę w dniu 8 lutego 2021 r. konkursu dla lubuskich przedsiębiorców.

30.06.2021WIĘCEJ

Zakończenie oceny formalnej

31 maja 2021 r. zakończyliśmy proces oceny formalnej wniosków złożonych przez przedsiębiorców w ramach pierwszego naboru. Informujemy, że w toku przeprowadzonej oceny 35 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do weryfikacji merytorycznej. Ze względu na braki formalne odrzuconych zostało 9 aplikacji.

31.05.2021WIĘCEJ

Przedłużony termin oceny formalnej

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz liczne prośby o przedłużenie terminów dostarczania poprawionych dokumentów, termin zakończenia oceny formalnej zostaje wydłużony do 31.05.2021 r. Tym samym termin zakończenia oceny merytorycznej zostaje wydłużony do 30.06.2021 r.

12.04.2021WIĘCEJ

Z bonem po innowacje 3.0 - zakończenie naboru

Informujemy, iż w związku z przekroczeniem 70% alokacji 26 lutego 2021 r. o godzinie 12.00 zakończyliśmy pierwszy nabór wniosków w ramach projektu: „Z bonem po innowacje 3.0!”.  Przedsiębiorcy złożyli w sumie 44 wnioski, które zostaną teraz skierowane do oceny formalnej.

26.02.2021WIĘCEJ

Broker innowacji - ogłoszenie o naborze

W związku z realizacją projektu "Z bonem po innowacje 3.0!" ogłaszamy otwarty nabór na Brokera Innowacji. Jego działalność służyć będzie wsparciu współpracy uczestnika projektu z wybraną jednostką naukowo-badawczą. Nabór ma chcarakter ciągły - zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 30 czerwca 2023 roku.

24.02.2021WIĘCEJ

Rozpoczynamy realizację projektu

Rozpoczynamy kolejny projekt skierowany do lubuskich firm: "Z bonem po innowacje 3.0". Celem działania jest wsparcie rozwoju innowacji poprzez udzielenie bonu na realizację prac badawczo – rozwojowych. Naszą ofertę kierujemy do firm, które przynależą do sektora MŚP i prowadzą działalność na terenie województwa lubuskiego.

22.02.2021WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: